CHO THUÊ

* Cho thuê máy toàn đạc điện tử:
Thuê theo ngày: 200.000đ/ 01 ngày/ 01 bộ
Thuê theo tháng: 4.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ
+ Trọn bộ máy bao gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 02 pin + 01 sạc pin + 01 gương đơn + 01 sào gương.
* Cho thuê máy kinh vỹ:
– Thuê theo ngày: 150.000đ/ 01 ngày/ 01bộ
– Thuê theo tháng: 2.500.000đ/ 01 tháng/ 01bộ
+ Trọn bộ máy bao gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia 5m
* Cho thuê máy thủy bình:
Thuê theo ngày: 100.000đ/ 01 ngày/ 01 bộ
Thuê theo tháng: 1.200.000/ 01 tháng/ 01 bộ
+ Trọn bộ máy bao gồm: 01 máy trong hộp + 01 chân máy + 01 mia 5m
* Cho thuê máy cân bằng laser:
Thuê theo ngày: 80.000đ/ 01 ngày/ 01 bộ
Thuê theo tháng: 1.000.000đ/ 01 tháng/ 01 bộ
+ Trọn bộ máy bao gồm: 01 máy trong hôp + 01 chân máy
Trở lại đầu trang